vaarroute.online

Vind gemakkelijk de beste vaarroute met onze vaarroute planner

Gebruikersvoorwaarden

Vaarroute.online is een handelsnaam van Snel en Zo B.V.

De routeplanner is alleen hulpmiddel en kan mogelijk fouten bevatten. De vaarroutes en informatie omtrent de vaarrouteadviezen dient de gebruiker zelf te controleren op juistheid.

Vaarroute.online is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruiker. Iedere aansprakelijkheid van vaarroute.online voor direct en indirecte schade, waaronder begrepen en niet beperkt tot gevolgschade is uitgesloten. Voorgaande behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van vaarroute.onine.

vaarroute.online is verder in het geheel niet aansprakelijk voor omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: kaart-gegevens, teksten, foto’s, routepunten, routetrajecten, cartografische (onder)gronden en vaarwegen alsmede alle overige (wegen)structuren mede doordat deze data door derden wordt aangeleverd aan vaarroute.online (handelsnaam van Snel en Zo B.V.)

Abonnementen

- Betalingen zal afgeschreven worden van je apple itunes/appstore account bij de bevestiging van de aankoop van het abonnement
- bij de jaarlijkse automatische verlenging zal het bedrag worden afgschreven van je account binnen 24 uur voor het einde van de eerste jaarperiode
- je kan in je itunse/appstore account het abonnement beheren of uit zetten op ieder moment na de aankoop
- na aanschaf kan het eerste jaar niet geannuleerd worden

© 2024 vaarroute.online